Atsargų sandėlio apskaitos programa

„Atsargų apskaitos“ programa skirta įmonės parduotų arba sunaudotų atsargų savikainos apskaičiavimui ir atsargų likučių apskaitai. Programa dirba su „Pirkimų“, „Pardavimų“ bei „Didžiosios knygos“ programomis.

Atsargu apskaitos programos Stekas apskaita vaizdas pagal VAS, verslo apskaitos standartus

„Atsargų sandėlio apskaitos“ programoje galima:

 • atlikti atsargų nurašymą kiekine bei pinigine išraiška naudojant FIFO metodą;
 • spausdinti įmonės viduje sunaudotų atsargų nurašymo aktus;
 • užpajamuoti atsargas įvedant tiekėjų pirkimo sąskaitas-faktūras pirkimų-mokėjimų knygos programoje;
 • išlaiduoti atsargas išrašant pardavimo sąskaitas-faktūras pirkėjams pardavimų-įplaukų knygos programoje;
 • įvesti atsargų pradinius likučius diegimo pradžioje ir gauti atsargų likučių ataskaitą bet kuriuo metu;
 • atlikti atsargų vidinį judėjimą perkeliant jas iš vieno padalinio į kitą.
 • Atsargu apskaitos programa "Stekas apskaita" operacijos pagal VAS
  Atsargų apskaitos programos operacijos
 • Atsargu apskaitos programos Stekas apskaita ataskaitos pagal VAS
  Atsargų apskaitos programos ataskaitos
 • Atsargu apskaitos programa Stekas apskaita nurasymo aktas pagal VAS
  Atsargų apskaitos nurašymo aktas

 • Galimybės
 • Naršyti atsargas dviem būdais:
  • Pirmas būdas - nuolat, kai parduotų prekių savikaina skaičiuojama automatiškai po pardavimo sąskaitos-faktūros patvirtinimo ir automatiškai keičiasi atsargų likučiai
  • Antras būdas - periodiškai, kai parduotų arba sunaudotų atsargų savikaina apskaičiuojama po tam tikro laikotarpio ir atsargų likučiai pasikeičia tik po perskaičiavimo
  • Atlikti atsargų ir trumpalaikio turto inventorizaciją, atsispausdinti inventorizacijos apyrašus
 
Apskaitos programos
customer-photo
5 / 5
Buhalterė
UAB "Alafina"
STEKAS - puiki programa, lengvai įsisavinama ir valdoma.... Superinė STEKO darbo užmokesčio programa, o konsultantų pagalba neįkainuojama.