Ilgalaikio turto apskaitos programa

„Ilgalaikio turto apskaitos“ programa skirta vesti ilgalaikio turto apskaitą. Vartotojas, dirbdamas su ja, gaus duomenis, reikalingus tvarkyti buhalterinę apskaitą, informaciją ilgalaikio turto analizei bei užtikrins turto saugumo kontrolę. Programa dirba su „Didžiosios knygos“ ir „Pirkimų“ programomis.

Ilgalaikio Turto Apskaitos Stekas apskaita pagal VAS - verslo apskaitos standartus programos vaizdas

„Ilgalaikio turto apskaitos“ programoje galima:

 • apskaičiuoti ilgalaikio turto, esančio organizacijoje, bendrą nusidėvėjimo sumą pagal balansines sąskaitas, amortizacinių atskaitymų šifrus, eksploatavimo vietas, materialiai atsakingus asmenis visai organizacijai bei kiekvienai pozicijai atskirai;
 • gauti informaciją apie visą turtą ar kiekvieną poziciją atskirai. Vartotojui visada prieinama informacija apie turto įsigijimo ir įvedimo į eksploataciją datas, pradinę ir likutinę vertę, nusidėvėjimo sumą, amortizacinių atskaitymų normą bei šifrą ir kt.;
 • spausdinti turto sąrašą pagal: inventorinius numerius, buvimo vietą (padalinį), materialiai atsakingus asmenis, amortizacinių atskaitymų šifrus, balansines sąskaitas, ilgalaikio turto klases;
 • gauti informaciją apie visiškai nusidėvėjusį ilgalaikį turtą;
 • atsispausdinti įvedimo į eksploataciją, nurašymo, pardavimo, perdavimo, inventorizacijos aktus.
 • Ilgalaikio turto programa pagal VAS operacijos
  Ilgalaikio turto apskaitos programos operacijos
 • Ilgalaikio turto apskaitos programa pagal VAS turto kortele
  Ilgalaikio turto kortelė
 • Ilgalaikio turto programa pagal VAS ataskaitos
  Ilgalaikio turto programos ataskaitos


 • Galimybės
 • Nusidėvėjimas skaičiuojamas:
  • Tiesiogiai proporcingu - ilgalaikio turto elementui nusidėvėjimas kiekvieną laikotarpį (mėnesį arba metus) paskaičiuojamas proporcingai jo vertės ir amortizacijos normos santykiui
 
Apskaitos programos
customer-photo
5 / 5
Buhalterė
Žeimelio žemės ūkio mokykla
Su programa dirbu jau 6 metai. Atėjus dirbti i mokyklą radau krūvas popierių. Įsidiegėm STEKĄ ir darbas palengvėjo kokiu 80 proc.