Atsargų apskaitos programa pagal VSAFAS

„Atsargų apskaitos pagal VSAFAS“ programa skirta biudžetinių įstaigų atsargoms apskaityti.

Atsargu apskaitos programos Stekas apskaita pagal VSAFAS viesojo sektoriaus apskaitos standartus vaizdas

„Atsargų apskaitos“ programoje galima:

 • Įvesti ir atnaujinti informaciją atsargų kortelėse, jas grupuoti ir susieti su skirtingomis trumpalaikio turto sąskaitomis, įtraukti į savikainą papildomas išlaidas, o taip pat palaikyti vieningą atsargų sąrašą bei nustatyti, kokia atsarga kokiame sandėlyje gali būti saugoma.
 • Registruoti šias atsargų operacijas: pirkimą (įsigijimą, pajamavimą), grąžinimą, vidinį judėjimą, nurašymą ir pardavimą. Taip pat atspausdinti šiuos pirminius dokumentus: pajamavimo (pirkimo, įsigijimo) aktą, grąžinimo aktą arba sąskaitą, perdavimo arba vidinio judėjimo aktą, nurašymo aktą, pardavimo aktą arba sąskaitą.
 • Atsargas apskaityti FIFO arba konkrečių kainų metodu, o Didžiojoje knygoje sąskaitas priskirti automatiškai, patvirtinant dokumentus ir perkeliant įrašus į Didžiąją knygą.
 • Perkeliant arba nurašant atsargas įmonės viduje, išsaugoti jų judėjimo ir nurašymo istoriją, perkelti atsargas į užbalansines sąskaitas išsaugant informaciją apie jų vertę, automatiškai pripažinti sąnaudas ir finansavimo pajamas.
 • Atsargu apskaitos programos Stekas apskaita operacijos pagal VSAFAS
  Atsargų apskaitos operacijos pagal VSAFAS
 • Atsargu apskaitos programa Stekas apskaita ataskaitos pagal VSAFAS
  Atsargų apskaitos ataskaitos pagal VSAFAS
 • Atsargu apskaitos programa Stekas apskaita atsargu nurasymas pagal VSAFAS
  Atsargų nurašymas pagal VSAFAS

 • Galimybės
 • Naršyti atsargas dviem būdais:
  • Pirmas būdas - nuolat, kai parduotų prekių savikaina skaičiuojama automatiškai po pardavimo sąskaitos-faktūros patvirtinimo ir automatiškai keičiasi atsargų likučiai
  • Antras būdas - periodiškai, kai parduotų arba sunaudotų atsargų savikaina apskaičiuojama po tam tikro laikotarpio ir atsargų likučiai pasikeičia tik po perskaičiavimo
  • Atlikti atsargų ir trumpalaikio turto inventorizaciją, atsispausdinti inventorizacijos apyrašus
 
Apskaitos programos
customer-photo
5 / 5
Buhalterė
UAB "Alafina"
STEKAS - puiki programa, lengvai įsisavinama ir valdoma.... Superinė STEKO darbo užmokesčio programa, o konsultantų pagalba neįkainuojama.