Darbo užmokesčio apskaitos programa biudžetininkams

„Darbo užmokesčio apskaitos“ programa skirta biudžetinėms organizacijoms. Darbo užmokesčio programa skaičiuoja mėnesinį arba valandinį atlyginimą pagal darbuotojams nustatytus atlyginimo dydžius.

Darbo uzmokescio atlyginimu apskaitos programa pagal VSAFAS pavyzdys

„Darbo užmokesčio apskaitos“ programoje galima:

 • Skaičiuoti atlyginimą, kaip koeficientą nuo bazinės algos arba bazinės minimalios algos
 • „Darbo užmokesčio“ programa skaičiuoja darbo užmokestį keliose pareigose dirbantiems darbuotojams
 • „Darbo užmokesčio“ programa skaičiuoja atlyginimą atsižvelgdama į darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenis (už darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir kt.)
 • „Darbo užmokesčio“ programa automatiškai skaičiuoja gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas
 • Galimybė skaičiuoti NPD ir PNPD, atsižvelgiant į visus atitinkamo mėnesio priskaitymus
 • Darbo užmokesčio programa vykdo atlyginimų, avansų, premijų, atostoginių skaičiavimą ir išmokėjimą
 • Galimybė skaičiuoti apmokėjimą už atostogas
 • Registruoti nedarbingumo lapelių duomenis ir skaičiuoti darbdavio išmokamas nedarbingumo pašalpas
 • „Darbo užmokesčio” programa skaičiuoja kompensacijas už nepanaudotas atostogas ir išeitines išmokas
 • Galimybė išskaičiuoti iš atlyginimo visus privalomus mokesčius, gyvybės draudimą, paskolas, alimentus ir kitus reikalingus pastovius ar vienkartinius išskaitymus
 • Vykdyti tarpinius skaičiavimus ir formuoti tarpinius išmokėjimus mėnesio eigoje
 • „Darbo užmokesčio“ programa pateikia apskaičiuotas darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, kompensuojamojo vidutinio darbo užmokesčio sumas ir detalias jų apskaičiavimo ataskaitas
 • Galimybė prie kiekvieno priskaitymo įrašo įvesti informaciją apie: funkciją, projektą, programą, ekonominę klasifikaciją, finansavimo šaltinį
 • „Darbo užmokesčio“ programoje yra masinio priskaitymų, atskaitymų sumų nurodymo darbuotojams galimybė, t. y., kai priskaitomos, atskaitomos sumos skiriamos iš karto grupei darbuotojų
 • Galimybė taikyti vienkartines ar periodines priskaitomas sumas (priedai, premijos ir kitų rūšių priskaitomos sumos)
 • Mokėjimus pervesti į įvairių bankų sistemas, paruošiant pavedimų failus bankų reikalaujamu formatu
 • Mokėjimus pervesti į kelias darbuotojų banko sąskaitas
 • Atspausdinti pažymas darbuotojams, kurios reikalingos kompensacijoms už šildymą bei socialinei pašalpai gauti, pažymas dėl priskaitytų pajamų ir išlaikyto pajamų mokesčio, pažymas bankams apie išmokėtą darbo užmokestį
 • Paskaičiuoti atostogų rezervą, pasinaudojant personalo modulyje sukauptais atostogų duomenimis
 • Galimybė pagal nustatytas taisykles apskaičiuoti DU fondą pagal DU fondo planavimą reglamentuojančioje metodikoje nurodytus reikalavimus bei nustatytus skaičiavimo algoritmus
 • Išvesti darbuotojo darbo užmokesčio skaičiavimo rezultatus „MS Excel“ formatu
 • Pateikti duomenis su buhalterinių sąskaitų korespondencija į „Didžiąją knygą“
 • Galimybė paruošti duomenis VMI inspekcijai (formos FR0572, FR0573) FFDATA formatu ir programai „ABBYY eFormFiller“
 • Paruošti formas „SoDrai“ (formos 1-SD, 2-SD, 13-SD, SAM-03 ir kt.) FFDATA formatu ir programai „ABBYY eFormFiller“
 • Paruošti statistines ataskaitas FFDATA formatu ir programai „ABBYY eFormFiller“
 • Darbo uzmokescio apskaitos programa pagal VSAFAS operacijos
  Darbo užmokesčio apskaitos programa pagal VSAFAS, operacijos
 • Darbo uzmokescio apskaitos programa pagal VSAFAS pazymos
  Darbo užmokesčio apskaitos programa pagal VSAFAS, pažymos
 • Darbo uzmokescio apskaitos programa pagal VSAFAS ataskaitos
  Darbo užmokesčio apskaitos programa pagal VSAFAS, ataskaitos

Apskaitos programos
customer-photo
5 / 5
Direktorė
UAB "Oriksas"
STEKO programa - lengvai valdoma, nesunkiai įsisavinama ir puiki priemonė dirbti tiek labai mažom, tiek didelėms įmonėm. Su šia programa dirbu jau 12 metų. Man patinka, kad programa yra lanksti, galima kurtis vartotojų ataskaitas patiems, daug ataskaitų galima išeksportuoti/importuoti. Puiki aptarnaujanti komanda. Iš didelio pasirinkimo kurdama savo įmonę pasirinkau STEKĄ. Tai buvo geriausias mano sprendimas nuosavo verslo pradžioje. Nuoširdžiai rekomenduoju.