Pardavimų įplaukų pagal VSAFAS programa

„Pardavimų – įplaukų pagal VSAFAS“ programa skirta biudžetinėms įstaigoms pardavimų ir įplaukų operacijoms fiksuoti bei gauti atitinkamas ataskaitas

Pardavimu iplauku apskaitos programos Stekas apskaita pagal VSAFAS - viesojo sektoriaus apskaitos standartus vaizdas

„Pardavimų – įplaukų apskaitos“ programoje galima:

 • Saugoti informaciją apie pirkėjus (debitorius) ir apie skirtingus to paties pirkėjo padalinius (dukterines ar susijusias įmones), o taip pat susieti tą patį pirkėją su keliomis Didžiosios knygos buhalterinėmis sąskaitomis (pvz., su skirtingomis skolų ir avansų sąskaitomis).
 • Formuoti ir atspausdinti pirkėjams bei kitiems debitoriams pirminius dokumentus (pardavimo sąskaitas, grąžinimus, užsakymus ir sąskaitas išankstiniam mokėjimui, įplaukas, išankstinius mokėjimus, užskaitas ir tarpusavio skolų suderinimo aktus).
 • Priskirti PVM kodą automatiškai ir rankiniu būdu (tiek pirkimo, tiek ir pardavimo operacijose), taikant įvairius Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytus PVM tipus ir tarifus.
 • Registruoti mokėjimo atidėjimo terminus tiek pirkimo, tiek ir pardavimo operacijose, o taip pat gauti atitinkamas mokėjimų ir įplaukų prognozės ataskaitas pagal kreditorius ir debitorius.
 • Registruoti gautiną ir gautą finansavimą bei finansavimo sumas pagal atskirus finansavimo šaltinius ir kitas sistemoje naudojamas dimensijas (programas, projektus ir kt.).
 • Naudojamas dimensijas priskirti prekinės eilutės lygyje (tiek pirkimo, tiek pardavimo sąskaitose) ir gauti detalias pirkimų ir pardavimų ataskaitas tiek pagal atskiras dimensijas, tiek ir pagal konkrečius kreditorius bei debitorius.
 • Importuoti banko išrašus arba registruoti gaunamas įplaukas (pvz., bankiniais pavedimais arba grynaisiais pinigais) ir susieti juos su konkrečiomis gautinomis sumomis pagal debitorius ir pagal sistemoje naudojamas dimensijas.
 • Atlikti gaunamų įplaukų ir gautinų sumų (bei mokėjimų ir mokėtinų sumų) skirtingomis valiutomis padengimą.
 • Registruoti gaunamas išankstines įplaukas ir vėliau automatiškai (arba rankiniu būdu) susieti su pardavimo sąskaitomis, o taip pat atlikti tarpusavio užskaitas bei atspausdinti skolų su debitoriais suderinimo aktus.

 

 • Pardavimu apskaitos programa pagal VSAFAS operacijos
  Pardavimų apskaitos programos operacijos
 • Pardavimu apskaitos programa pagal VSAFAS klientu skolos
  Pardavimų apskaitos programos ataskaita klientų skolos
 • Pardavimu apskaitos programa pagal VSAFAS ataskaitos
  Pardavimų apskaitos programos ataskaitos

 • Galimybės
 • Bet kuriuo metu ir bet kuriuo laikotarpiu galima gauti:
  • Pardavimų ir įplaukų žurnalus
  • Pirkėjų įsiskolinimo įmonei būklę ir atsiskaitymo terminus
  • Detalią informaciją apie visą pardavimo-atsiskaitymo su kiekvienu klientu ciklą
  • Parduotų prekių ir paslaugų sąrašą
 
Apskaitos programos
customer-photo
4 / 5
Vyriausioji buhalterė
UAB "Medrika"
Vienos mokymo įstaigos studentams teko pristatyti STEKO programą. Visi buvo nustebę, kad taip lengva ir paprasta, perprasti, išmokti, dirbti su šia programa. Pritariu jiems, jau daug metų dirbu su STEKO programa ir nekeisčiau jos į jokią kitą.. :)